تاثیر رنگ لباس بر روحیه کودک

رنگ لباس کودک دخترانه از دید تجربی اولین رنگ ، در زمان پیدایش هستی آبی آسمانی و پس از آن آبی دریایی ، سپس سبز کلروفیلی و بعد گیاهان ...

ادامه مطلب

تاثیر طبیعت در پرورش هوش و تفکر کودکان

تاثیر طبیعت در پرورش هوش و تفکر کودکان

انسان  به صورت غریزی به سمت طبيعت و ساير موجودات زنده  کشیده میشود. در اين بين بچه ها بازى در طبیعت دســت نخــورده را، به علت تنــوع...

ادامه مطلب

تعیین رنگ سال 2019 – رنگ لباس کودک دخترانه 98

تعیین رنگ سال 2019 – رنگ لباس کودک دخترانه 98

امروزه رنگ سال مورد توجه شرکت ها و برندهای حوزه مد و پوشاک و همچنین مردم سراسر دنیا می باشد. معمولا موسسه پنتون تعیین کننده رنگ سال ...

ادامه مطلب